Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi i Autosalg AS
er positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter som
omfattes av loven skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige
redegjørelser

Et vesentlig element i lovverket er informasjonskravet, som
krever åpenhet om de aktuelle temaene. Det innebærer at du kan be oss redegjøre
for det arbeidet vi gjør for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet. Det kan du gjøre ved å
sende en epost til alf@autosalg-as.no Loven har som utgangspunkt at du skal få
svar på dine spørsmål senest i løpet av tre uker.